TRÜTZSCHLER åbningslinjer med BOWA, PWSE 1200, Tuftmixer FMN, Tuftomat TFV1, MS, FD-S

År: 1999

1 TRÜTZSCHLER åbningsserie år 1999 sammensat af: transportbånd med 500 cm længde og 120 cm bredde, 1 TRÜTZSCHLER type BOWA med vægtskål, 2 TRÜTZSCHLER vejeføder type PWSE 1200, 1 TRÜTZSCHLER Tuftmixer type FMN, 1 TRÜTZSCHLER finåbner Tuftomat type TFV1 1 TRÜTZSCHLER åbningsserie år 1999 sammensat af: transportbånd med 500 cm længde og 120 cm bredde, 1 TRÜTZSCHLER balleåbner type BO …


DAMPTROMLE GLUMER MED 7 TØRRETROMLER fra 1975

År: 1975

DAMPTROMLE GLUMER MED 7 TØRRETROMLER, STATIV TIL 18 RULLER, 1975, FLADEBREDDE 1,62 METER, BEARBEJDET.